hội bàn đề(www.84vng.com):hội bàn đề(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。hội bàn đề(www.84vng.com)game tài Xỉu hội bàn đề online công bằng nhất,hội bàn đề(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

  中大同港大研究发现,新冠口服药疗效甚佳。

,

Sân Chơi Đánh bạc(www.vng.app):Sân Chơi Đánh bạc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Sân Chơi Đánh bạc(www.vng.app)game tài Xỉu Sân Chơi Đánh bạc online công bằng nhất,Sân Chơi Đánh bạc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

  【大公报讯】本港自第五波疫情起向新冠患者处方两款口服抗病毒药。香港中文大学(中大)医学院及香港大学李嘉诚医学院(港大医学院)研究团队发现,使用其中任何一款新冠口服药的住院病人,较没有使用口服药的病人死亡风险降低76%;门诊病人经急症室入院次数亦减少88%。团队另发现相比一般治疗方法,每使用口服药帕昔洛韦(即辉瑞口服药Nirmatrelvir-Ritonavir)救一人性命,可降低医疗成本约4.3万港元。研究结果已刊登于刺针医学期刊《The Lancet Regional Health-Western Pacific》。

  患者入院风险降低88%

  中大医学院赛马会公共衞生及基层医疗学院联同港大医学院急症医学系团队,分析了本港今年2月至3月期间(第五波高峰)54355名到指定诊所求医或于公立医院留医的新冠确诊患者数据,包括60岁或以上的患者,以及60岁以下患有一种或以上长期病患的病人,当中两成病人获处方新冠口服药。团队发现,获处方帕昔洛韦或莫努匹韦(即默沙东口服药Molnupiravir)的住院患者,死亡风险较一般治疗降低76%,当中单一使用帕昔洛韦的可降低死亡风险90%,而单一使用莫努匹韦的病人死亡风险则下降69%。

  到指定诊所求医的病人中,获处方其中任何一种口服药的病人,28天内入院的风险降低88%,当中以单一使用帕昔洛韦降低入院率的效果较明显,达到63%,而莫努匹韦则可降低28%入院率。

  研究团队亦比较了使用口服药与一般治疗的医疗成本,计算出每避免一宗死亡个案所花费的成本。以住院病人为例,如处方帕昔洛韦,每救一人性命的医疗成本比一般治疗节省43194港元(约5503美元),而莫努匹韦则较一般多20637港元(约2629美元)。

  研究团队指出,虽然处方帕昔洛韦能更有效降低死亡风险和入院率,但容易与其他药物产生相互影响,不适合正在服用薄血药或抗生素等药物的病人;而莫努匹韦与其他药物互相影响的机会较低。

,

game Đánh bạc(www.vng.app):game Đánh bạc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game Đánh bạc(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game Đánh bạc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

环球UG声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Sân Chơi Đánh bạc(www.vng.app):新冠口服药可降76%死亡风险
评论关闭

分享到:

Telegram中文群组搜索:赌王90大寿入院 二房红门宴